ఇన్నిస్ ఫ్రీ సరోవరం

15

నిన్న రామారావు కన్నెగంటి ఫేస్ బుక్ లో ఇన్నిస్ ఫ్రీ  చెరువు దగ్గరికి వెళ్ళి ఫొటో తీసి ‘భద్రుడూ, ఇది మీ శరభవరం’ అని రాసి నన్ను సంతోష సంభ్రమానికి గురిచేసాడు.

ఆ వాక్యం చూసినప్పుడు కలిగిన ఆ పులకింత రోజంతా అట్లానే ఉంది. రాత్రి భోజనాలప్పుడు విజ్జికీ, పిల్లలకీ చెప్పాను కూడా. ఎక్కడి శరభవరం, ఎక్కడి ఇన్నిస్ ఫ్రీ సరోవరం!

సాహిత్యమే కదా ఒక సేతువు కట్టింది.

ఆ వాక్యం మళ్ళా మళ్ళా గుర్తొస్తున్నప్పుడల్లా నాకు మరెన్నో స్థలాలు కాలాలూ మదిలో మెదుల్తూ ఉన్నాయి. చీనాలో ఒకప్పుడు తాంగ్ రాజవంశానికి రాజధానిగా ఉన్న చాంగాన్ ( ఇప్పటి క్సియాన్ ) లో దు-ఫూ, లి- బాయ్ లు కవిత్వం చెప్పిన రోజులు, ఉత్తర జపాన్ లో సైగ్యొ కవీంద్రుడు నడిచిన దారుల్లో బషొ కూడా వర్ణించిన శిరాకవా సరిహద్దు, అక్కడి విల్లో చెట్టూ, గొగోల్, డాస్టవస్కీ, టాల్ స్టాయి ల మొదలుగా ప్రతి రష్యన్ మహారచయితా వర్ణించిన సెంట్ పీటర్స్ బర్గ్ వీథులు, బ్యునోస్ ఎయిర్స్ నేషనల్ లైబ్రరీ నేలమాళిగలో బోర్హెస్ తడుములాడిన పుస్తకాల అల్మైరాలు – ఇలాంటివే ఎన్నో మదిలో మెదిలాయి.

రామారావు కన్నెగంటి వీటన్నిటినీ నా కళ్ళతో చూడాలి, చూసిన ప్రతి తావునుంచీ నాకో సందేశం పంపాలి.

అదీ కాక, వసంతంలో తొలివసంతం నుంచి మలివసంతానికి మలుపు తిరిగే ఈ చైత్రవైశాఖాల సరిహద్దులో నిలబడినప్పుడు నాకు బ్రౌనింగ్ కవి వాక్యాలే పదేపదే గుర్తొస్తూన్నాయి:

O to be in England
Now that April’s there
And whoever wakes in England
Sees, some morning unaware
That the lowest boughs and the brushwood sheaf
Round the elm tree bole are in tiny leaf,
While the chaffinch sings on the orchard bough
In England -now!
And after April, when May follows,
And the whitethroat builds and all the swallows!…

ఆ వాక్యాలు నాలో ఈ వాక్యాల్ని కదిలిస్తూన్నాయి.

వైశాఖం ప్రవేశించినప్పుడు

ఉండవలసింది నువ్వా కొండల్లో.

ఇక్కడ నగరవీథుల్లో

దట్టంగా పరుచుకున్న చెట్టునీడలు కూడా

నీకు తూర్పుకనుమల్లానే కనిపిస్తాయి.

 

వేసవిరాత్రుల్లో మీ ఊళ్ళో నాటకాలు వేసేవాళ్ళు,

ఎప్పుడు రాత్రవుతుందా అని రోజంతా చూసేవాడివి,

మాసిపోయినకోరారంగు తెరవెనక

వాళ్ళు హారతిపట్టి ‘పరబ్రహ్మ పరమేశ్వర’ అనగానే

నీలోనూ ఒక నాటక ప్రదర్శన మొదలయ్యేది.

 

ఆ తోలుబొమ్మలాటలు,

ఆ ఏటి ఒడ్డున

జాగరాలమ్మ గుడిముంగిట

జక్కుల భాగోతం

నువ్విప్పటికీ ఆ ఊరు వదిలిపెట్టిరానే లేదు.

 

ఇప్పుడు నిన్నొకరు ఒక సరస్తీరం చెంతన

తలుచుకున్నారనగానే

నువ్వు ప్రాచీన చీనానగరం చాంగాన్‌ వెళ్లిపోయావు

వీథుల్లో రాలుతున్న పసుపు పూలమధ్య నడుస్తూ

ప్రాచీన చీనాకవిలాగా నువ్వు కూడా ఇంకా

కొండమీద అతిథి నిద్రలేవలేదనుకుంటావు.

 

ఏడాది పొడుగునా ఎట్లాగేనా గడవనివ్వు,

వైశాఖం వస్తూనే సోమరివేసవిక్షణాలు తెస్తుందని

ఇంకా నీ ఎదురుచూపు.

 

ఎన్ని గ్రంథాలతో తుడిచెయ్యాలని చూసినా

ఎన్నటికీ చెరగని

నీ బాల్యపు మరక.

 

21-4-2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s