ముండక ఉపనిషత్తు

Reading Time: < 1 minute

104

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారు, యువభారతి వారు సంయుక్తంగా ఉపనిషత్తుల పైన ఏర్పాటు చేసిన గోష్ఠిలో ‘ముండక ఉపనిషత్తు’ గురించి వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు చేసిన ప్రసంగం.

Leave a Reply

%d bloggers like this: