గుర్రం జాషువా: గుణపాఠం

103

పిట్టల మీద గల ప్రేముడి తననొక చిట్టిదొంగగా మార్చిన వైనం గురించి గుర్రం జాషువా చెప్పుకున్న అందమైన చిట్టికథ గురించి వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు మల్లెగోడా గంగాప్రసాద్ కోసం చేసిన ప్రసంగం.

2 Replies to “గుర్రం జాషువా: గుణపాఠం”

  1. కథ చాలా బాగుంది, మీరు చెప్పిన తీరు ఇంకా బాగుంది.బ్లాగు ద్వారా మీ రచనలు విశ్లేషణలు మరిన్ని తెలుసుకొనే అవకాశం కల్పించారు, ధన్యవాదాలు సర్.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s