గుర్రం జాషువా: గుణపాఠం

Reading Time: < 1 minute

103

పిట్టల మీద గల ప్రేముడి తననొక చిట్టిదొంగగా మార్చిన వైనం గురించి గుర్రం జాషువా చెప్పుకున్న అందమైన చిట్టికథ గురించి వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు మల్లెగోడా గంగాప్రసాద్ కోసం చేసిన ప్రసంగం.

2 Replies to “గుర్రం జాషువా: గుణపాఠం”

  1. కథ చాలా బాగుంది, మీరు చెప్పిన తీరు ఇంకా బాగుంది.బ్లాగు ద్వారా మీ రచనలు విశ్లేషణలు మరిన్ని తెలుసుకొనే అవకాశం కల్పించారు, ధన్యవాదాలు సర్.

Leave a Reply

%d bloggers like this: